PVC-IC Giới thiệu Ban kiểm soát
Ban kiểm soát

Ông Ngô Văn Tuy

InEmail

Thứ bảy, 29 Tháng 4 2017 00:00

- Chức vụ:       Trưởng Ban Kiểm soát

- Trình độ chuyên môn:      Kỹ sư kinh tế

- Quê quán:     Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình

Đọc thêm...

 
 

Bà Ngô Thị Thu Hoài

InEmail

Thứ sáu, 12 Tháng 11 2010 23:26

- Chức vụ: - Phó Ban Tài chính  kế toán (Tổng công ty CP

Xây lắp dầu khí Việt Nam

- Kiểm soát viên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

dầu khí  (PVC-IC)

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế ngành kế toán

-  Quê quán:  Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định

Đọc thêm...