PVC-IC Giới thiệu Ban kiểm soát Bà Ngô Thị Thu Hoài

Bà Ngô Thị Thu Hoài

InEmail

- Chức vụ: - Phó Ban Tài chính  kế toán (Tổng công ty CP

Xây lắp dầu khí Việt Nam

- Kiểm soát viên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

dầu khí  (PVC-IC)

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế ngành kế toán

-  Quê quán:  Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định

- Sinh ngày:  29/4/1975

- Quốc tịch:  Việt Nam

- Dân tộc:  Kinh

- Địa chỉ thường trú:  F312 – C5 Phường Nghĩa Tân – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội

- Trình độ văn hóa:  12/12

 

- Quá Trình công tác:

Năm Đơn vị công tác Chức vụ
4/1997 đến 5/1997

Công ty Xây dựng 319 Bộ Quốc Phòng

Nhân viên kế toán
6/1997 đến 12/2007

Xí nghiệp 9- Công ty Xây dựng 319 Bộ Quốc phòng

Nhân viên kế toán
1/2008 đến 11/2008

Ban Tài chính kế toán - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Nhân viên kế toán
11/2008 đến 8/2009
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Phó Ban tài chính kế toán
9/2009 đến 9/2009
Phòng Tài chính kế toán - Chi nhánh Xây lắp dầu khí Hà Nội
Phụ trách
12/2009 đến 10/2010
Ban Tài chính kế toán - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam
Phó ban
10/2010 đến nay
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam Trưởng Ban kiểm toán