PVC-IC Giới thiệu Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị

Ông Hà Quốc Hải

InEmail

Thứ ba, 16 Tháng 11 2010 21:33

- Chức vụ:   Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc  

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân ngọai thương.

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Đọc thêm...

 
 

Ông Phạm Mạnh Cường

InEmail

Thứ sáu, 12 Tháng 11 2010 23:58

- Chức vụ:    Ủy viên HĐQT kiêm  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán:   Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang

Đọc thêm...

 
 

Trang 2 trong tổng số 2 trang