Xây dựng công nghiệp

In

Thứ hai, 15 Tháng 11 2010 22:51

Kho chứa LPG Gò Dầu

- Thực hiện các dự án xây dựng công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí

- Đầu tư, xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí ( Nhà máy lọc dầu, nhà máy điện …)

- Đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng;

- San lấp mặt bằng khu công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê kè, bến cảng.