San lấp kho cảng Sao Mai Bến Đình

In

Thứ sáu, 19 Tháng 11 2010 22:24

Thi công san lấp kho cảng SMBĐ (Ảnh chụp tháng 10 năm 2008)


- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC), với giá trị hợp đồng gần 138 tỷ đồng.

- Thời gian thi công: Năm 2008