Kênh xả nước dùng chung - Trung tâm Nhiệt điện Nhơn Trạch

In

Thứ sáu, 19 Tháng 11 2010 22:35

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

- Tổng thầu EPC: Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC) với giá trị hợp đồng 102,6 tỷ đồng.

- Thời gian khởi công: 20/5/2008

- Thời gian hoàn thành: 31/10/2008