Ông Ngô Văn Tuy

InEmail

- Chức vụ:       Trưởng Ban Kiểm soát

- Trình độ chuyên môn:      Kỹ sư kinh tế

- Quê quán:     Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình

- Sinh ngày:     14/04/1959

- Quốc tịch:      Việt Nam

- Dân tộc:         Kinh

- Địa chỉ thường trú: Số 55- Tôn Thất Thuyết, Phường 9,

TP. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:   10/10- Quá Trình công tác:


Năm Đơn vị công tác Chức vụ
10/1980 đến 3/1981
Nhập ngũ Sư đoàn tại sư 321 - Quân khu Thủ đô
Thiếu úy

3/1981 đến 1/1984

Sĩ quan Binh đoàn 318
Trung úy
2/1984 đến 7/1989
Xí nghiệp Xây dựng số 1, XN Liên hợp Xây lắp dầu khí
Phó Phòng kế toán
8/1989 đến 7/1995

Xí nghiệp Xây dựng số 3, XN Liên hợp Xây lắp dầu khí

Kế toán trưởng
8/1995 đến 11/2006
Xí nghiệp Xây dựng số 3, Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Trưởng phòng kế toán
12/2006 đến 11/2007
Xí nghiệp Xây dựng số 3, Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó giám đốc xí nghiệp
12/2007 đến 3/2009
Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Phó Tổng giám đốc
4/2009 đến 7/2010
Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí miền Nam
Tổng giám đốc

7/2010 đến

9/2011

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Phó giám đốc

9/2011

đến 1/2013

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc

2/2013

đến 4/2017

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Phó giám đốc

28/4/2017

đến nay

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Trưởng ban kiểm soát