Ông Lê Minh Hải

InEmail

-  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán: Nam Định.

 

- Sinh ngày:                 10/12/1976

 

- Quốc tịch:                  Việt Nam

- Dân tộc:                     Kinh

- Địa chỉ thường trú:      87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 2,

Tp. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:       12/12

 

- Quá Trình công tác:


Năm Đơn vị công tác Chức vụ
12/2001 đến 3/2006
Xí nghiệp Xây dựng số 1- Công ty Thiết kế và XD Dầu khí Kỹ sư xây dựng
4/2006 đến 12/2007
Xí nghiệp Xây dựng số 1- Công ty Thiết kế và XD Dầu khí Kỹ sư xây dựng
1/2008 đến 3/2009

Đội công trình số 1 - Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí

Đội trưởng
4/2009 đến 10/2009
Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó Tổng giám đốc
11/2009 đến 5/2011

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

dầu khí

Phó Tổng giám đốc
6/2011 đến 04/2014

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

dầu khí

Phó giám đốc
25/4/2014 đến nay

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

dầu khí

Chủ tịch HĐQT