PVC-IC Giới thiệu Hội đồng quản trị Ông Phạm Mạnh Cường

Ông Phạm Mạnh Cường

InEmail

- Chức vụ:    Ủy viên HĐQT kiêm  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán:   Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang

- Sinh ngày:              11/7/1970

- Nơi sinh:                 Thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Quốc tịch:               Việt Nam

- Dân tộc:                  Kinh

- Địa chỉ thường trú:   24 D7 Phan Kế Bính, Phường 9,

TP. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:     10/10

 

- Quá Trình công tác:

Năm Đơn vị công tác Chức vụ
7/1998 đến 12/2003
Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí
Kỹ sư
1/2004 đến 03/2006
Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó trưởng phòng
4/2006 đến 7/2007

Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí

Phó trưởng phòng

8/2007 đến 11/2007

Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Trưởng phòng
12/2007 đến 11/2009
Phòng Vật tư Thiết bị - Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
Trưởng phòng
12/2009 đến 2/2010
Phòng Vật tư Thiết bị - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Trưởng phòng
3/2010 đến 3/2010
Công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Giám đốc dự án
4/2010 đến 5/2011
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó Tổng giám đốc
6/2011 đến 4/2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó giám đốc
27/4/2017 đến nay Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc