Ông Nguyễn Văn Hoành

InEmail

- Chức vụ:            Ủy viên HĐQT

- Trình độ chuyên môn:     Cử nhân kế toán XD cơ bản

- Quê quán:         Yên Tân, Ý Yên, Nam Định.

- Sinh ngày:         10/9/1965

- Quốc tịch:         Việt Nam

- Dân tộc:            Kinh

- Địa chỉ thường trú:  Số 56 Yên Bái, p. 4,TP. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:         10/10

 

 

 

 

 

- Quá Trình công tác:

Năm Đơn vị công tác Chức vụ
9/1993 đến 3/1999
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Thu quốc doanh
Kiểm soát viên thuế
4/1999 đến 7/2002
Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế toán tổng hợp kiêm tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ
8/2002 đến 6/2005

Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
7/2005 đến 11/2005
Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phó Phòng Tài chính Kế toán
12/2005 đến 11/2006
Công ty Đầu tư phát triển xây dựng - Bộ Xây dựng
Phụ trách Ban Kiểm soát
12/2006 đến 3/2008
Công ty Đầu tư phát triển xây dựng - Bộ Xây dựng Trưởng Ban Kiểm soát
4/2008 đến 7/2012
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng kiêm Trưởng Ban Kiểm soát DIC Tín Nghĩa, Thành viên HĐQT DIC Long Hương, DIC Minh Hưng, DIC Vật liệu
Trưởng Ban Kiểm soát
8/2012 đến 6/2013
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng kiêm Trưởng Ban Kiểm soát DIC Phương Nam, thành viên HĐQT DIC Đồng Tiến, DIC Hội AN, DIC Gạch men Anh em
Giám đốc Ban Đầu tư và quản lý vốn
7/2013 đến 5/2016
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC
Chủ tịch Hội đồng quản trị
01/6/2016 đến nay
Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí
Ủy viên Hội đồng quản trị