Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP)

In

Thứ ba, 16 Tháng 11 2010 18:09

VIETSOVPETRO  JOINT – VENTURE

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu

Tel          :  064. 3839871

Fax          : 064. 3839857

Website    : http://www.vsp.com