PVC-IC Dịch vụ Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

InEmail

Thứ hai, 15 Tháng 11 2010 22:16

Mô hình Nhà máy sản xuất gạch nhẹ

- Đầu tư xây dựng nhà máy bê tông thương phẩm;

- Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng;

- Đầu tư khai thác mỏ đá;

- Đầu tư nhà máy sản xuất bê tông nhẹ;

- Đầu tư nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm kính mặt dựng.