PVC-IC Giới thiệu Năng lực thiết bị
Năng lực thiết bị
STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN THIÊT BỊ
1
Thiết bị: Xe Bơm bê tông
Nước SX: Mỹ
Số lượng: 01 Chiếc
2
Thiết bị: Vận thăng lồng
Nước SX: Việt Nam
Số lượng: 07 Chiếc
3
Thiết bị: Cẩu tháp
Nước SX: Pháp
H: 120m
Số lượng: 04 Chiếc
4
Thiết bị: Xe bơm bê tông
Nước SX: Hàn Quốc
Công suất bơm: 142m3/h
Số lượng: 02 Chiếc
5
Thiết bị: Xe vận chuyển bê tông
Công suất: 213-279KW
Sức chứa: 6m3 - 8m3
Nước SX Hàn Quốc
Số lượng: 08 chiếc
6
Thiết bị: Trạm trộn bê tông
Công xuất: 60m3 - 90m3
Nước SX: Việt Nam
Số lượng: 02 trạm
7
Thiết bị: Máy đào KOBELCO
Công xuất: 168 HP
Nước SX: Nhật Bản
Số lượng: 02 chiếc
8
Thiết bị: Máy khoan cọc nhồi BAUER
Công suất: 186 Kw
Nước SX: Đức
9
Thiết bị: Máy khoan đá HCR
Đường kính lỗ khoan 102 mm
Nước SX: Nhật Bản
10
Thiết bị: Máy đào tường vây BAUER BG
Công suất 13,5 tấn
Nước SX: Đức
11
Thiết bị: Giàn búa đóng cọc Zitder
Công suất búa đóng 2-4 tấn
Nước SX: Nhật Bản
12

 

Thiết bị: Xe xúc lật
Công Suất: 80 HP
Nước SX: Nhật Bản
Số lượng: 02 cái