PVC-IC Giới thiệu Ban giám đốc
Ban giám đốc

Ông Hồ Sỹ Hoàng

InEmail

Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 21:35

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD- Kỹ sư Xây dựng

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán: Hương Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh .

Đọc thêm...

 
 

Ông Phùng Văn Công

InEmail

Thứ hai, 15 Tháng 11 2010 21:30

- Chức vụ:         Phó Giám Đốc 

- Trình độ chuyên môn:         Cử nhân kinh tế

- Quê quán:       Nam Điền - Nam Trực - Nam Định .

Đọc thêm...