PVC-IC Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 37/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập

InEmail

Thứ hai, 10 Tháng 10 2011 08:50

Download file

 
 

NĐ 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

InEmail

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 09:33

Download file

 
 

NĐ 55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

InEmail

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 09:26

Download file

 
 

Biểu mẫu triển khai thực hiện văn bản pháp luật

InEmail

Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 10:58

Download file

 
 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về MT-ATLĐ

InEmail

Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 10:51

Download file

 
 

Có biết không?

InEmail

Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 15:54

Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:

- Có biết Babetta không?

- Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào: Có biết Babetta không?

- Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream II hất hàm: Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?

- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.

(st)

 
 

Trang 1 trong tổng số 2 trang