Nhà làm việc Xí nghiệp Xây lắp – Xí nghiệp Dịch vụ (Vietsovpetro)

InEmail

- Địa điểm: Số 67, đường 30/4, P.Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

- Tổng mức đầu tư: Hơn 100 tỷ đồng

- Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

- Tổng thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC)

- Diện tích sàn: Gần 12.000m2

- Quy mô dự án: 11 tầng

- Thời gian thi công:  10 tháng

- Khánh thành: Ngày 13 tháng 09 năm 2010