PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo Ký hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục khu nhà máy chính Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2