PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ DU LỊCH THANH BÌNH