PVC-IC Tin tức Tin Kinh tế - Văn hóa xã hội Kiến nghị tiếp tục ưu đãi thuế với các dự án phát triển nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp

Kiến nghị tiếp tục ưu đãi thuế với các dự án phát triển nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp

InEmail

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, với mục tiêu đến 2015 sẽ đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên và 50% công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung có nhu cầu được giải quyết chỗ ở, đến nay trên cả nước đã có 24 dự án nhà ở cho công nhânlao động tại các khu công nghiệp tập trung được khởi công (09 dự án hoàn thành bàn giao), với tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 753.000 m2, khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 125.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị, đã có 37 dự án được khởi công, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 750.000 m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 64.000 người. Hiện có 1.653 căn hộ hoàn thành phần xây dựng, đã bán cho các hộ dân được 400 căn hộ (tại Đà Nẵng), số còn lại đang thực hiện xem xét các đối tượng để triển khai việc bán, cho thuê theo quy định.

Các cơ chế, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã tạo được sự đồng thuận của cả xã hội, của chính quyền địa phương các cấp và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp nên kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai là rất khả quan. Hiện các địa phương và chủ đầu tư dự án đều đề nghị được áp dụng đầy đủ các ưu đãi đã quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua đối với các đối tượng được hưởng lợi, cũng như để tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Song tại Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các ưu đãi nói trên chỉ được áp dụng trong năm 2009. Nếu các ưu đãi này không tiếp tục được triển khai áp dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương xã hội hóa đầu tư của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến việc kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cũng như đến hiệu quả đầu tư và thời gian thu hồi vốn của các chủ đầu tư. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ trong việc đảm bảo nhà ở cho các đối tượng là công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung và người có thu nhập thấp tại các đô thị - mà đây là một trong các chính sách quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội bổ sung các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị,tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp tục được áp dụng.

(Theo Báo Xây dựng)