PVC-IC Tin tức Tin Kinh tế - Văn hóa xã hội Cơ chế tài chính cho Dự án “Nâng cấp Đô thị Việt Nam”

Cơ chế tài chính cho Dự án “Nâng cấp Đô thị Việt Nam”

InEmail

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với phần vốn bổ sung cho Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).


Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai các thủ tục cho địa phương vay lại theo quy định hiện hành.

Được biết, mục tiêu của Dự án là xóa đói nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam Định bằng cách cải thiện đời sống và môi trường sống cho người thu nhập thấp thông qua việc nâng cấp hạ tầng cơ sở cấp 1, 2 và cấp 3; cung cấp nhà ở cho người thu nhập thấp; xây dựng quỹ cho vay nhà ở.

Vào đầu năm 2004, Việt Nam và WB đã cam kết thực hiện dự án trên với vốn vay WB là 222,5 triệu USD. Tháng 9/2009, đã ký Hiệp định tài trợ bổ sung của Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam với trị giá bổ sung là 160 triệu USD.

Dự kiến, sẽ có hàng triệu người được hưởng lợi từ việc thực hiện Dự án này tại 4 tỉnh, thành phố nói trên.Theo Báo Xây dựng